VLCUVLCU (Virtual Lung Cancer Unit) www.vlcu.pl– cykl naukowych warsztatów z diagnostyki i kwalifikacji do nowoczesnego leczenia chorych na NDRP, w trakcie których przedstawiane są aktualne i kompleksowe informacje na temat procedur endoskopii, chirurgicznego pobrania materiału tkankowego, histopatologii, diagnostyki molekularnej, kwalifikacji do leczenia, a także omawiane są przypadki zgłoszonych wcześniej przez uczestników warsztatów.

Podczas warsztatów wykorzystywana jest również platforma e-konsultant.

Warsztaty, które zostaną przeprowadzone w II połowie 2018 roku w wybranych 8-12 ośrodkach, są przygotowaniem do prowadzenia wirtualnego konsylium oraz wirtualnych spotkań wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w raku płuca.

Projekt jest realizowany dzięki wyłącznemu wsparciu sponsorskiemu AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.