Stypendia

STYPENDIA

Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) ufundowało w 2018 roku stypendia pozwalające na udział w Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC lekarzom przedstawiającym zakwalifikowane prace.

 

Zgłoszenia zatytułowane „Stypendia” prosimy przesyłać na adres:
awachowicz@rakpluca12.pl