Stypendia

STYPENDIA

Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) ufundowało w 2018 roku stypendia pozwalające na udział w Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC lekarzom przedstawiającym zakwalifikowane prace.Wizyta w Princess Margaret Hospital w Toronto

Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto stypendyści Polskiej Grupy Raka Płuca – PolGRP skorzystali z 6-dniowego szkolenia PLP - Personalized Learning Program™ (PLP™) w UHN, gdzie PolGRP dysponowała miejscami dla 2 pielęgniarek oraz 2 onkologów/radioterapeutów, 2 patomorfologów/biologów molekularnych, 2 torakochirurgów.

Kurs Personalized Learning Program™ (PLP™) odbył się od poniedziałku do piątku 17-21 września 2018 – tuż przed rozpoczęciem konferencji WCLC w Toronto. Stypendystki mieszkały w hotelu Alexandra Hotel, 77 Ryerson Avenue.
Informacje o kursie są dostępne pod adresem:

https://www.uhnmodules.ca/Modules/ICe/UHN-Learners-Welcome-Package/mobile/index.html#p=1

Natomiast tzw. ‘Shadowing visit’ w UHN, miało miejsce w dniach 26-28 września 2018 tuż po zakończeniu konferencji WCLC w Toronto.Zakwaterowanie zapewnił hotel Marriott City Center, One Blue Jays Way.

Tegoroczne stypendystki Polskiej Grupy Raka Płuca odwiedziły stoisko PolGRP podczas konferencji WCLC 2018 w Toronto:

https://wclc2018.iaslc.org/sponsorship-exhibits/exhibits/
Tegoroczni stypendyści Polskiej Grupy Raka Płuca: http://www.polgrp.org.pl/2151/tegoroczni_stypendysci