Stypendia

STYPENDIA

Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) ufundowało w 2018 roku stypendia pozwalające na udział w Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC lekarzom przedstawiającym zakwalifikowane prace.
Wizyta w Princess Margaret Hospital w Toronto.

Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto stypendyści Polskiej Grupy Raka Płuca będą mogli skorzystać z 2-dniowego pobytu w klinice w ramach tzw. 'shadowing visit'.

Wizyta będzie miejsce zaraz po zakończeniu konferencji WCLC w Toronto, a Polska Grupa Raka Płuca dysponuje miejscami dla 2 onkologów/radioterapeutów, 2 patomorfologów/biologów molekularnych, 2 torakochirurgów - http://www.polgrp.org.pl/2091/wizyta_w_princess_margaret_hospital_w_toronto

oraz dla pielęgniarek – www.szkolpiel.pl. Każdy mini zespół będzie prowadzony przez kanadyjskiego Mentora, pracującego w klinice uniwersyteckiej.

Uczestnicy, mentorzy i organizatorzy odbędą również wspólne, krótkie spotkanie podczas pierwszego dnia konferencji WCLC