Rejestracja

XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
15 -17 listopada 2018 r.

Opłata rejestracyjna na XII Konferencję PolGRP:

- obniżona opłata rejestracyjna dla członków PolGRP, mających opłacone składki: 123 zł

- regularna opłata rejestracyjna: 245 zł


Regularna opłata rejestracyjna 245,00 zł.

Obniżona opłata dla członków PolGRP, mających opłacone
składki 123, 00 zł.

REGULAMIN KONFERENCJI

Konferencja zorganizowana zostanie w dniach 15 -17 listopada 2018 r. i będzie miała charakter naukowo-dydaktyczny. Podczas sesji, specjaliści o uznanym autorytecie w dziedzinie diagnostyki i leczeniu chorych na raka płuca wygłoszą referaty. Po każdym wykładzie przewidziana jest dyskusja z możliwością zadawania pytań.

Uczestnicy rejestrują się na stronie internetowej stworzonej dla potrzeb konferencji. Rejestracja pozwala na zamówienie noclegu. Uczestnik zostanie przekierowany na stronę, za pomocą której dokonuje płatności:  
- obniżona opłata rejestracyjna dla członków PolGRP, mających opłacone składki: 123,00 zł,
- regularna opłata rejestracyjna: 245,00 zł
. 
Organizator po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej przesyła potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie noclegu i nazwiska współlokatora następuje po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej od uczestnika i współlokatora. Przy braku opłaty dokonanej przez współlokatora zostanie on przydzielony automatycznie.

Uczestnicy konferencji biorą udział w wykładach oraz w dyskusjach, które towarzyszyć będą poszczególnym prezentacjom.

Do obowiązku wykładowców należy przedstawienie omawianych tematów w formie referatów ilustrowanych przeźroczami.
Uczestnictwo w konferencji potwierdzone zostanie wydaniem odpowiedniego zaświadczenia (certyfikatu), dokumentującego udział w wykładach.

Certyfikaty za uczestnictwo w XII Konferencji 2018 r. będą wysyłane elektronicznie na podany adres e-mail osoby zarejestrowanej przez formularz rejestracyjny.

Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji jest możliwa tylko do 3 listopada 2018 r.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).


Polska Grupa Raka Płuca

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

NIP 5272426572

REGON 015660408
KRS 0000186822

http://www.polgrp.org.pl