Program

XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 15 -17 listopada 2017 r.

Centrum Konferencyjne w  LIM Center
ul. Al.Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Program Naukowy
XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 15-17 listopada 2018


Program Naukowy 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26

01-138 Warszawa


Czwartek 15 listopada 2018 r.Board Room

Bałtyk I

Bałtyk II

10.00 - 13.00

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

Warsztaty radioterapii 

prowadzenie: 
dr Marta Olszyna-Serementa, 
dr Robert Kwiatkowski

Interaktywne warsztaty dla pulmonologów
"Leczenie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca - proste czy skomplikowane?"


1. Rola pulmonologa w zespołach dyscyplinarnych- dyrygent czy solista? -  prof. A. Antczak
2. Rola endoskopisty i patomorfologa – przymierze czy konieczność? - prof.  A. Szlubowski, dr J. Pankowski
3. Radiochemioterapia raka niedrobnokomórkowego płuca- nowości, kontrowersje, uwagi praktyczne

- prof. Rafał Dziadziuszko
4. Diagnostyka molekularna -  już standard czy jeszcze św. Graal? - prof. J. Chorostowska- Wynimko
5. Po co to wszystko? Interaktywne przypadki pacjentów - dr K. Gajek, dr M. Gełej, dr K. Guziejko,  dr E. Wojda

Warsztaty patomorfologiczne

1. Strategia postępowania diagnostycznego w raku płuca w praktyce. Doświadczenia własne ośrodków pulmonologicznych.
Prowadzenie: prof. Renata Langfort,
dr Małgorzata Szołkowska
a) WCPiT Poznań – prof. Aldona Woźniak
b) Szpital im. Chopina, Rzeszów
– dr Ewa Kaznowska

c) Szpital Specjalistyczny Kraków
– dr Lucyna Rudnicka-Sosin

d) Szpital Specjalistyczny Zakopane
– dr Artur Bartczak

e) COI  Warszawa -  dr Piotr Wiśniewski
f) IGiChP Warszawa
– prof. Renata Langfort

2. Standard oceny materiału pooperacyjnego –
dr Małgorzata Szołkowska (ocena naciekania opłucnej – EvG, zatory w naczyniach, odczyn immunologiczny, STAS – na przykładzie preparatów mikroskopowych) 

 3. Ocena mikroskopowa predykcyjnych markerów immunohistochemicznych
(ALK, PDL-1 22C3, SP263) - Renata Langfort, Małgorzata Szołkowska

Patronat PTRO 

  Pod patronatem firmy AstraZeneca

Pod patronatem firm Olympus i Kawaska  

Lunch 15.00 - 16.00

 

Congress Hall

Bałtyk III

Akademia Siemens 
ul. Polna 11, Warszawa

16.00 – 19.00

14.00 – 17.00

Warsztaty  diagnostów i techników laboratoryjnych

1.   Rak płuca – najczęstszy nowotwór nie tylko w Polsce.
– prof. Renata Langfort
2. Klasyfikacja raka płuca (rak drobno- i niedrobnokomórkowy) 
- dr Piotr Wiśniewski
3.   Czy każdy nowotwór płuca jest rakiem? – dr Artur Bartczak
4.   Rodzaje materiałów tkankowych i cytologicznych wykorzystywane w diagnostyce chorób układu oddechowego - dr Juliusz Pankowski
5.   Kompendium wiedzy dla diagnostów – znaczenie podstawowych terminów w diagnostyce patomorfologicznej i molekularnej (QUIZ)
– dr Adam Szpechciński/
prof. Renata Langfort
6.   Znaczenie przygotowania materiału patomorfologicznego dla jakości badań immunohistochemicznych i molekularnych. – dr Mathew Ibbs
7.   Technika wykonywania badań śródoperacyjnych w chorobach płuc. – mgr Krzysztofa Węsierska
8.   Błędy przedlaboratoryjne i laboratoryjne w diagnostyce patomorfologicznej – jak ich uniknąć. – dr Ewa Kaznowska

 

Warsztaty pielęgniarek

1. „Opieka nad chorym na raka płuca w trakcie nowoczesnego leczenia systemowego.”
- dr Magdalena Knetki -Wróblewska
2. „Opieka nad chorym na raka płuca w trakcie radioterapii i chemioterapii.” - dr Monika Rucinska
3. „Znaczenie żywienia w raku płuca.”
- mgr Agnieszka Piskała
4. "Jak pracuje personel pielęgniarski przy badaniach klinicznych w Kanadzie?" - dr Janina Książek
5. "Skutki uboczne Immunoterapii oraz zarządzanie bólem - jak to się robi w Kanadzie?" - Monika Pawlak
6. "Organizacja opieki nad pacjentem onkologicznym w Kanadzie - porównanie z praktyką polską"
- Monika Cieplak
7. „Aplikacje mobilne w codziennej pracy.”
- Maria Konieczna

 

Warsztaty dla radiologów

Klasyfikacja TNM stopnia zaawansowania raka płuca

Naukowe kierownictwo i prowadzenie prof. Edyta Szurowska

I. Wykład wprowadzający
- dr Barbara Burakowska
1. Ogólne zasady systemu TNM
2. Charakterystyka cech T, N, M
3. Porównanie 7 i 8 edycji TNM
4. Lokalizacja i nazewnictwo węzłów chłonnych położonych wewnątrz klatki piersiowej (mapa węzłów chłonnych)
5.   Klasyfikacja TNM raka płuca – rola tomografii komputerowej i badania PET – CT
II. Prezentacja przypadków klinicznych -
dr Katarzyna Dziadziuszko,
dr Małgorzata Jelitto-Górska


 Pod patronatem Roche Diagnostics 

Akademia Siemens 

Lunch 15.00-16.00

 
Wawel/Syrena
12:00 – 18:45
II Sesja i warsztaty dla pacjentów z rakiem płuca                           
12.00 Wsparcie w chorobie
Mini warsztat psychologiczno-coachingowy
Elżbieta Majewska – coach, członek PARS

Elżbieta Pożarowska – psycholog z COI
w Warszawie (dyżur w dalszej części Sesji)
12.45 Przerwa kawowa
Otwarcie sesji 13.00 - 14 00

Otwarcie Sesji – prof. Dariusz Kowalski (5 min.) i wykłady merytoryczne – co chory z rakiem płuca wiedzieć powinien na temat:
- Leczenia chirurgicznego – prof. Tadeusz Orłowski - 10 min.
- Radioterapii – prof. Dariusz Kowalski - 10 min.
- Leczenia systemowego – prof. Rodryg Ramlau - 10 min.
- Badań klinicznych – prof. Paweł Krawczyk - 10 min.
- Prezentacja platformy Study Connect – Anna Schmidt - 10 min.
- Wirtualne konsylium – prof. Tadeusz Orłowski - 10 min.


14.00 - 14.30  Pytania do ekspertów
14.30-15.50

Część dla organizacji pacjenckich

- Nagrodzenie pacjentów wspierających innych chorych – 10 min.
- Pokaz filmu przygotowanego z okazji X-lecia Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin - 10 min.
- Rozwiązanie konkursu na najlepszy oddział szpitalny leczący raka płuca 
– Maria Konieczna - 10 min.

Przedstawiciele organizacji pacjentów

Anna Żyłowska i Ewelina Szmytke
15.00 Lunch
16.00 Terapie niekonwencjonalne - dyskusja Bartosz Poliński/Wojciech Wiśniewski – Fundacja Alivia

Prof. Sergiusz Nawrocki – SUM

Orina Krajewska – Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”
16.45 Przerwa kawowa
17.00 Sesja fizjoterapeutyczna

Podstawowe ćwiczenia oddechowe, m.in. z użyciem trenażera oddechowego (chcemy kupić te urządzenia dla uczestników Sesji)
Dr Hanna Tchórzewska – COI Warszawa
17.45           Przerwa kawowa
18.00-18.45 Indywidualny plan rzucania palenia
Warsztaty połączone z wykładem
Magdalena Cedzyńska – COI Warszawa
     

 

Congress Hall - Wystawa prac plakatowych – całe popołudnie.

 

Sala Chopin  - Mikroskopy
Czwartek 15.11 godz. 16.00 - 19.00
Piątek 16.11 godz. 9.00 - 19.00
Sobota 17.11  godz. 9.00 - 14.10 


Bałtyk I + II
16.00 – 19.00

MINI GREAT DEBATE I - pod patronatem Medtronic

Badania przesiewowe w raku płuca: prowadzenie prof. Tadeusz Orłowski i prof. Maciej Krzakowski

1. Wprowadzenie i głosowanie - prof. Tadeusz Orłowski - 5 min
2. TAK – prof. Witold Rzyman - 15 min
3. NIE – dr Joanna Didkowska - 15 min
4. Dyskusja i głosowanie - prof. Maciej Krzakowski - 10 min

SESJA I: Leczenie uzupełniające chirurgię z cechą R0: 
prowadzenie prof. Maciej Krzakowski i prof. Dariusz M. Kowalski

1. Radioterapia - dr Piotr Jaśkiewicz-10 min
2. Chemioterapia - dr n med. Magdalena Knetki-Wróblewska - 10 min
3. Leki ukierunkowane molekularnie - prof. Dariusz M. Kowalski - 10 min
4. Leki antyangiogenne - dr n med. Maciej Bryl - 10 min
5. Leki immunokompetentne - dr n med. Katarzyna Stencel - 10 min
6. Dyskusja - 10 min

SESJA II: Pierwotne nowotwory grasicy: Progress or Not
prowadzenie dr Małgorzata Szołkowska i prof. Witold Rzyman

1.     Patomorfologia - dr Małgorzata Szołkowska 15 min
2.     Chirurgia - prof. Witold Rzyman 15 min
3.     Radioterapia -  prof. Dariusz M. Kowalski-15 min
4.     Leczenie systemowe - dr n med. Magdalena Knetki-Wróblewska - 15 min
5.     Dyskusja - 5 min

Kolacja 20.00 - 21.30


Piątek 16 listopada 2018

Congress Hall- Wystawa prac plakatowych – cały dzień.


Wisła godz. 8.00 - 8.45

"Immunoterapia NDRP XXI wieku"- śniadanie z ekspertem 
- firmy Roche - Paweł Krawczyk i Kamila Wojas - Krawczyk

„Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy Roche”

Bałtyk I + II

Bałtyk III

9.00 - 10.45

MINI GREAT DEBATE II

Taktyka postępowanie u chorych z NDRP w CS I:  
prowadzenie prof. Tadeusz Orłowski i dr Anna Wrona

1. Wprowadzenie i głosowanie - dr Anna Wrona - 5 min
2. Chirurgia – prof. Tomasz Grodzki - 15 min
3. Radioterapia stereotaktyczna wysokodawkowa (SBRT) - prof. Rafał Suwiński - 15 min
4. Dyskusja i głosowanie - dr Anna Wrona - 10 min

Sesja Patomorfologiczna

I. Spotkanie z biologią molekularną – co powinniśmy wiedzieć? 
Prowadzenie: prof. Wiesława Grajkowska, prof. Joanna Chorostowska - Wynimko,
prof. Renata Langfort
1. 
Znaczenie przygotowania materiału patomorfologicznego dla jakości badań molekularnych – dr Mathew Ibbs  - 15 min
2. Podstawowe kompendium wiedzy na temat badań molekularnych i możliwości ich wykorzystania w codziennej praktyce
– dr Joanna Wróblewska - 20 min 
3. Sekwencjonowanie nowej generacji – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne – dr Joanna Trubicka - 20 min
4.Wykorzystanie metod biologii molekularnej w diagnostyce raka płuca –
prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
- 20 min

5. Podsumowanie - 5 min 

II.Oko w oko z prezesem PTP i konsultantem krajowym – trudne pytania. – prof. Andrzej Marszałek –  20 min 

SESJA III: Leki immunokompetentne w schematach leczenia NDRP:                                                 prowadzenie prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Rodryg Ramlau

1. Leki immunokompetentne w monoterapii - prof. Rodryg Ramlau - 15 min
2. Leki immunokompetentne złożone - dr n med. Adam Płużański - 15 min
3. Leki immunokompetentne z chemioterapią - prof. Dariusz M. Kowalski - 15 min
4. Leki immunokompetentne i antyangiogenne - dr n med. Maciej Bryl - 15 min
5. Dyskusja - 5 min

 

10.45 - 11.45

 

Sesja satelitarna firmy MSD
Immunoterapia – nowy standard w leczeniu zaawansowanego Niedrobnokomórkowego Raka Płuca
Przewodniczący: prof. Dr hab. N. Med. J. Chorostowska - Wynimko, dr n. med. Maciej Bryl
1. Strategia diagnostyki i leczenia zaawansowanego NDRP - 20 minut
– prof. dr hab. n. med Joanna Chorostowska-Wynimko
2. Pembrolizumab w leczeniu I linii NDRP z przerzutami - 20 minut – dr n. med. Maciej Bryl
3. Pembrolizumab w leczeniu NDRP – doświadczenia własne - 15 minut
– dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
4. Dyskusja - 5 minut

 

Przerwa 11.45 - 12.15 

Congress Hall - autorzy przy pracach


12.15 - 14.10MINI GREAT DEBATE III

Chirurgia NDRP w stopniu zaawansowania klinicznego I i II:
prowadzenie prof. Witold Rzyman i prof. Janusz Kowalewski

1. Wprowadzenie i głosowanie - prof. Witold Rzyman - 5 min
2. Leczenie oszczędzające - prof. Tomasz Grodzki - 15 min
3. Lobektomie - prof. Jarosław Kużdżał - 15 min
4. Pnemonektomie – kiedy i u kogo ? - dr Cezary Piwkowski - 15 min
5.
 Analiza kohorty 35 445 operowanych pacjentów Krajowej Bazy Raka Płuca (KBRP) –  przeżywalność w zależności od płci, wieku, stopnia zaawansowania oraz chorób towarzyszących – prof. prof. Tadeusz Orłowski, Mariusz Adamek, Przemysław Biecek, mgr Aleksandra Dąbrowska,
Dr Joanna Didkowska – 7 min
6. Dyskusja i głosowanie - prof. Jarosław Kużdżał i prof. Rodryg Ramlau - 5 min
Bałtyk III 

SESJA IV: pod patronatem sekcji onkologicznej PTChP:  "Stany nagłe u chorego na raka płuca"
prowadzenie prof. Janusz Milanowski i dr Barbara Kuźniar - Kamińska

1. Stany nagłe u chorego na raka płuca – rozpoznawanie – prof. Halina Batura-Gabryel – 15 min
2. Stany nagłe u chorego na raka płuca - leczenie – prof. Janusz Milanowski – 15 min
3. Stany nagłe u chorego na raka płuca - zapobieganie – dr n med. Izabela Chmielewska – 15 min
4. Dyskusja i podsumowanie – 10 min

13.15 - 14.15
Sesja satelitarna firmy Pfizer

Kryzotynib - kilkuletnie doświadczenie w badaniach klinicznych i praktyce lekarskiej
Prowadzący: prof Rodryg Ramlau

prof. Dariusz M. Kowalski

1. Wprowadzenie - 10 min
2. Kryzotynib a następne generacje inhibitorów ALK - sekwencja leczenia zaawansowanego NDRP ALK (+) - prof. Joanna Chorostowska-Wynimko - 15 min
3. Kryzotynib w zaawansowanym NDRP z dodatnim ROS-1
-
dr n. med. Magdalena Knetki - Wróblewska - 15 min
4. Diagnostyka molekularna w zaawansowanym NDRP w świetle najnowszych zaleceń ESMO i PTOK
prof. Paweł Krawczyk - 15 min
5. Dyskusja - 5 min

SESJA V: Badania kliniczne w nowotworach płuca i klatki piersiowej: zrozumieć statystykę        prowadzenie prof. Rafał Dziadziuszko i dr Adam Płużański

1. Fazy badań klinicznych-cele i załażenia - dr n med. Adam Płużański - 15 min
2. Wybór testu statystycznego i interpretacja - prof. Rafał Dziadziuszko - 15 min
3. Badania koszykowe-gdzie, komu, po co??? - prof. Iwona Ługowska - 15 min
4. Badania kliniczne w erze leków ukierunkowanych molekularnie czyli kiedy czynnik predykcyjny wpływa na wynik badania - prof. Piotr Wysocki - 15 min

 

Przerwa na lunch

14.10 -15.10


Wykłady na zaproszenie PolGRP:

Prof. Tadeusz Orłowski

„Virtual Lung Cancer Unit – jako praktyczne funkcjonowanie zespołu wielodyscyplinarnego” - 10 min

Projekt zrealizowany dzięki wyłącznemu wsparciu sponsorskiemu
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.

Prof. Ewelina Nojszewska

„Ocena ekonomicznych kosztów i obciążenia społecznego nowotworu płuca i oskrzeli ISD10-C34” - 10 min

Raport powstał dzięki wsparciu firm AstraZeneca, Takeda, BMS


Bałtyk III

15.10 - 17.25 

III.Badania cytologiczne i oligobiopsyjne w diagnostyce raka płuca.
Prowadzenie: prof. Rafał Krenke,
prof. Renata Langfort
1. Nowoczesna diagnostyka endoskopowa i patomorfologiczna w raku płuca – dwugłos klinicysty i patomorfologa
– dr hab. Artur Szlubowski,
dr Juliusz Pankowski - 30 min
2. Postępowanie w przypadkach płynu w opłucnej – dwugłos klinicysty i patomorfologa – prof. Rafał Krenke,
dr Małgorzata Szołkowska - 30 min
3. Biopsja zmiany przez ścianę klatki piersiowej – głos radiologa:
• biopsja cienkoigłowa
- dr Barbara Burakowska - 15 min

• biopsja gruboigłowa - dr Grzegorz Rosiak
- 15 min - głos patologa -
prof. Renata Langfort - 10 min
4. Przydatność badań cytologicznych w ocenie czynników predykcyjnych –
• rozmazy – TAK  -
prof. Włodzimierz Olszewski - 15 min
• cytobloczki – TAK –
dr Małgorzata Szołkowska - 15 min
5. Podsumowanie - 5 min  

SESJA VI:  Druga linia leczenia drobnokomórkowego raka płuca                                                          prowadzenie prof. Janusz Milanowski i prof. Dariusz M. Kowalski

1. Klasyczna chemioterapia - dr n med. Daria Świniuch - 15 min
2. Leki ukierunkowane molekularnie - dr n med Adam Płużański - 15 min
3. Leki immunokompetentne - prof. Rodryg Ramlau - 15 min
4. Dyskusja - 10 min

 

16.25 - 17.25
Sesja satelitarna
firmy Roche - „Rak płuca - liczy się czas”  

Prowadzący: Dariusz Kowalski, Rodryg Ramlau

1. Aktualne standardy, rekomendacje, zalecenia dotyczące oceny biomarkerów w NDRP –  
dr n med.  Kamila Wojas-Krawczyk -15 min - dyskusja 5 min

2. Spełnione obietnice - korzyści płynące z zastosowania alektynibu u chorych z NDRP w 1L leczenia – dr n med. Anna Wrona 15 min - dyskusja 5 min
3. Skuteczność immunoterapii na przykładzie chorego z zaawansowanym NDRP, leczonego atezolizumabem w 2L - dr n med. Katarzyna Stencel - 15 min - dyskusja 5 min 

 
Prezentacja 3 wyróżnionych prac plakatowych 
Pod patronatem Novartis

17.25 - 18.05 

Bałtyk III
17.25 - 18.05

Sesja satelitarna firmy Boehringer
Wykłady sponsorowane firmy Boehringer Ingelheim
1. Nintedanib - inhibitor angiogenezy w 2. Linii leczeia raka gruczołowego płuc  przezentacja przypadku - dr Maciej Bryl
2. Terapia sekwencyjna w leczeniu NDRP z mutacją EGFR
-  dr Magdalena Knetki-Wróblewska

18.05 - 19.00

SESJA VII:  Radioterapia ośrodkowego układu nerwowego (OUN)                                                  prowadzenie dr Piotr Jaśkiewicz i dr Marta Olszyna - Serementa

1. Profilaktyczna radioterapia OUN (PCI) w NDRP - dr n med. Marta Olszyna - Serementa - 10 min
2. Profilaktyczna radioterapia (PCI) w DRP - dr Piotr Jaśkiewicz - 10 min
3. Paliatywna radioterapia OUN w raku płuca - dr Maciej Partycki - 10 min
4. Radioterapia wobec leków ukierunkowanych molekularnie u chorych na NDRP z przerzutami do OUN - dr. n med Magdalena Knetki - Wróblewska - 20 min
5. Podsumowanie i dyskusja - 10 minKolacja 20.30 - 22.00


Sobota 17 listopada 2018

Bałtyk I + II

 Bałtyk III

                                                                                         8.30 - 10. 40

SESJA VIII: Immunoonkologia - poza horyzont zdarzeń:
prowadzenie: prof. Rafał Dziadziuszko i prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

Wstęp-prof. Rafał Dziadziuszko-5 min

Wykład na zaproszenie PolGRP "Management of pulmonary nodules" – prof. Mina Gaga –
European Respiratory Society President – 20 min

1. Aktywatory limfocytów T - prof. Kamila Wojas-Krawczyk - 20 min
2. Inhibitory limfocytów T - prof. Joanna Chorostowska-Wynimko - 20 min
3. Dyskusja i podsumowanie - prof. Rafał Dziadziuszko - 5 min


Sesja patomorfologiczna  

 

Omówienie preparatów mikroskopowych

prowadzenie prof. Renata Langfort
i dr Małgorzata Szołkowska

 


 

SESJA IX: Nowe cele molekularne w leczeniu raka płuca:
prowadzenie prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Paweł Krawczyk

1. Inhibitory NTRK - dr Andrzej Tysarowski - 10 min
2. Inhibitory MET - prof. Paweł Krawczyk - 10 mi
3. Inhibitory BRAF i MEK - prof. Dariusz M. Kowalski - 10 min
4. Inhibitory FGFR - dr n med. Adam Płużański - 10 min
5. Inhibitory HER-2 - dr n med. Magdalena Knetki-Wróblewska - 10 min
6. Inhibitory ROS1 - dr Anna Wrona - 10 min

 

Przerwa na kawę

10.40 - 11.00

11.00 - 11.45

Sesja satelitarna firmy Bristol-Myers Squibb

Miejsce niwolumabu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

1. dr Paweł Badurak - TBA
2. dr Adam Płużański - TBA 
3. TBA
4. Dyskusja

 

11.45 - 13.50

 

MINI GREAT DEBATE IV

Czynniki predykcyjnej odpowiedzi w immunoonkologii: 
prowadzenie prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Renata Langfort

1. Wprowadzenie i głosowanie - Dariusz M. Kowalski - 5 min
2. Stosować przy kwalifikacji do leczenia - prof. Paweł Krawczyk - 15 min
3. Nie stosować przy kwalifikacji do leczenia - prof. Joanna Chorostowska-Wynimko - 15 min
4. Dyskusja i głosowanie - prof. Renata Langfort - 10 min

Wykład na zaproszenie PolGRP

prof. Frank Griesinger (Oldenburg, Niemcy)
“CNS metastasis in ALK positive lung cancer – state of the art. And new perspectives in the treatment” - 15 min


 

SESJA X: Miejsce IKT EGFR w leczeniu NDRP:
prowadzenie prof. Rodryg Ramlau i prof. Piotr Potemski 

1. Inhibitory 1 generacja (gefytynib, erlotynib) - prof. Dariusz Kowalski - 15 min
2. Inhibitory 2 generacja (afatynib) - prof. Rodryg Ramalau -15 min
3. Inhibitory 3 generacja (dakomitynib, ozymertynib) - prof. Piotr Potemski - 15 min
4. Dyskusja -10 min

 

Zakończenie konferencji - 13.50