Program

XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 15 -17 listopada 2017 r.

Centrum Konferencyjne w  LIM Center
ul. Al.Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Program Ramowy


program XII Konferencji 2018.pdf


XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 15-17 listopada 2018


Program Naukowy – wersja robocza

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26

01-138 WarszawaCzwartek 15 listopada 2018

Sala operacyjna 

8.00 - 14.00

Warsztaty torakochirurgii 

Kolacja 19:30-21:00

 

Centrum Konferencyjne LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

Czwartek 15 listopada 2018

Odra

Bałtyk I

Chopin

16:00 – 19:00

Warsztaty radioterapii

Warsztaty

dla pulmonologów


Warsztaty patomorfologiczne

 

 

Bałtyk II

Bałtyk III

Wisła

16:00 – 19:00

16:00 – 19:00

Warsztaty techników

 

Warsztaty pielęgniarek

 

Warsztaty dla radiologów

 

 

 

 

Piątek 16 listopada 2018

Congress Hall - Wystawa prac plakatowych – Autorzy przy pracach plakatowych

Bałtyk I + II

 

10:00 - 18:30

 

Sesja plenarna I (10:00 - 11:15)

„Czy oznaczać ekspresję PD-L1 ?” 

 

 

Przerwa

11:15 - 11:45

Autorzy przy pracach

 

Sesja plenarna II (11:45 - 13:00)

„Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR i ALK – dylematy”  

 

 

Przerwa na lunch

13:30 - 14:30

 

Sesja plenarna III (14:30-16:00)

„Leczenie pacjentów z NDRP ALK+ w Polsce oczami praktyków”

 

 

Sesja satelitarna firmy Roche

(14:30 -15:00)

 

 

Sesja patomorfologów

(14:30 - 16:00)

 

 

 

Sesja satelitarna firmy MSD

(15:00 - 16.00)

 

 

Przerwa na kawę

16:00 - 16:30

Autorzy przy pracach plakatowych

 

Sesja plenarna IV (16:30 - 17:15):

„Powikłania po nowoczesnych metodach leczenia” 

 

Sesja plenarna V (17:15 - 18:15):

„Międzybłoniak opłucnej” 

 

 

Prezentacja 3 wyróżnionych prac plakatowych

18:15 - 18:45 

Kolacja 19:00 - 21:00


Sobota 17 listopada 2018

Bałtyk I + II

Bałtyk III

8:30 - 14:00

 

Sesja plenarna VI (8:30 - 10:00)

„Chory na NDRP w III stopnia zaawansowania” 

 

8:30 - 10:00

Omówienie przygotowanych preparatów

mikroskopowych.

 

Przerwa na kawę

10:00 - 10:30

 

Sesja plenarna VII (10:30 - 13:50)

Best of WCLC - wyzwania w związku ze zmianą paradygmatu leczenia chorych na raka płuca – co nas czeka w 2030 roku