Abstrakty

Streszczenia prac plakatowych do 250 słów prosimy przesyłać do 31 października 2018 r. na adres:

a.wachowicz@igichp.edu.pl


Trzy wybrane prace plakatowe zostaną wyróżnione 10 minutową prezentacją ustną w piątek 16 listopada 2018 r 
oraz nagrodą finansową ufundowaną przez firmę Novartis, patronującą konkursowi:

http://www.polgrp.org.pl/2135/novartis_podmiotem_wspierajacym_polgrp_w_2018_roku

Po 2-3 dniach od zgłoszenia streszczenia zostanie wysłane potwierdzenie.

Przy braku potwierdzenia prosimy o kontakt:


Aneta Wachowicz

Nr telefonu: 695 262 266

a.wachowicz@igichp.edu.pl

www.polgrp.org.pl