Abstrakty

Streszczenia prac plakatowych do 250 słów prosimy przesyłać do 6 listopada 2018 r. na adres:

a.wachowicz@igichp.edu.pl


Trzy wybrane prace plakatowe zostaną wyróżnione 10 minutową prezentacją ustną w sobotę 17 listopada 2018 r.

oraz nagrodą finansową.

Po 2-3 dniach od zgłoszenia streszczenia zostanie wysłane potwierdzenie.

Przy braku potwierdzenia prosimy o kontakt:

Aneta Wachowicz

Nr telefonu: 695 262 266

a.wachowicz@igichp.edu.pl


www.polgrp.org.pl