XII Konferencja 2018 r.

Polska Grupa Raka Płuca 15 - 17 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

XII Konferencja organizowana tradycyjnie przez Polską Grupę Raka Płuca w listopadzie odbywa się pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC (Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca). Pozwala to na korzystanie nie tylko z dorobku tej organizacji i osiągnięć ostatniej Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC 2017 ale także z udziału w naszej konferencji międzynarodowych ekspertów.

Polska Grupa Raka Płuca od kilku lat rozwija współpracę międzynarodową z najbardziej prestiżowym towarzystwem badań nad rakiem płuca - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Dotychczasowymi efektami tej współpracy są wspólne składki w obu Towarzystwach, dostęp członków PolGRP do czasopisma JTO, dedykowane opłaty rejestracyjne na konferencje WCLC, dostęp do podręczników z torakoonkologii, patronat IASCLC nad doroczną konferencją PolGRP, udział międzynarodowych ekspertów w konferencji warszawskiej, udział członków PolGRP w spotkaniach IASLC. Zaplanowane również zostało stoisko PolGRP na tegorocznej konferencji WCLC w Wiedniu. Dodatkowo Polska Grupa Raka Płuca otrzymała od IASLC licencję na 'produkt' IASLC jakim jest konferencja "Best of WCLC" organizowana w różnych miejscach na świecie po konferencji światowej. Warszawska konferencja odbyła się  13-14 stycznia 2017 r. 

www.bestofwclc.pl

Naszym celem jest, aby jak dotychczas, konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Jak co roku odbędą się warsztaty z udziałem patomorfologów we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz warsztaty torakochirurgiczne.


Zachęcamy również do udziału w sesjach wspólnie prowadzonych
z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, sekcją onkologiczną tego Towarzystwa, Polskim Towarzystwem Onkologicznym i Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej.

Przekonani jesteśmy, że omówiona problematyka spotka się 
z Państwa zainteresowaniem i okaże się pomocna w codziennej praktyce.


Z poważaniem,

Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca

www.polgrp.org.pl